When Masters Meet - Maria Pomianowska Hossein Alizadeh and Ensembles - promo

Kapela Hanki Wójciak - "Do syta (Śmierć)"

Michał Sołtan - "Weź"

Michał Sołtan - official trailer "MaloGranie"

 

ArtHorse sp. z o.o.

ul. Wiertnicza 99, 02-952 Warszawa,  NIP: 951 24 44 070, REGON: 368143504

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru przedsiębiorców KRS 0000692327 Kapitał Zakładowy: 16 000 PLN

  • Facebook Social Icon